Wie Wat Contact realisaties In de kijker

logo.jpg

Wat

GASKETEL

Een moderne hedendaagse gaswandketel staat garant voor maximaal comfort en minimaal verbruik. En dat terwijl de installatie zelf toch budgetvriendelijk blijft. Deze techniek staat misschien niet in het rijtje van hernieuwbare energie omdat er nog fosiele brandstoffen gebruikt worden, maar dankzij de ontwikkelingen van de laatste jaren, scoren de hedendaagse gaswandketels toch beduidend beter dan hun voorgangers.

Condensatietechniek

Bij een klassieke, niet-condenserende ketel (op stookolie of op gas) loopt de temperatuur van de rookgassen al snel op tot 150-170°. Dit is energie die we langs de schoorsteen laten ontsnappen en bijgevolg niet in de woning gebruiken. Een condenserende ketel heeft een extra warmtewisselaar, waarmee we een groot deel van de anders verloren energie toch kunnen recupereren in het cv-water (water voor de vloerverwarming of radiatoren). De rookgastemperatuur van een condenserende ketel blijft onder de 80°. Dankzij de condensatie-warmtewisselaar wordt er dus heel wat energie gewonnen, en dat is energie die we besparen. Voor de volledigheid moeten we er wel bij vermelden dat de condensatiewinsten maximaal zijn in combinatie met een lage temperatuur verwarming. Een installatie met vloerverwarming zal bijgevolg meer condensatiewinst hebben en dus minder verbruiken dan een installatie met radiatoren.

condensatie.png

Modulatie:

Een gaswandketel die kan moduleren, is in staat haar vermogen aan te passen aan de warmtebehoefte van de woning. Het spreekt voor zich dat de warmtebehoefte van een woning in de winter hoger is dan in de tussenseizoenen, terwijl de ketel wel hetzelfde vermogen ter beschikking heeft. Dankzij de modulatietechniek kan de gaswandketel bv op 10 of 20% van haar volledig vermogen werken, waardoor de ketel ook op momenten van kleinere vraag toch langer kan blijven draaien (op gereduceerd vermogen). Het klinkt misschien een beetje vreemd, maar een ketel die draait is beter en zuiniger dan een ketel die telkens weer aan- (100%) en af- (0%) springt.

Gasketel2.png

HR Top label:

Aan de fabrikanten van gaswandketels worden vandaag vanuit de Europese en de Vlaamse wetgeving zeer strenge eisen gesteld op het gebied van verbranding en rookgassen (COx, NOx,…) . De moderne gaswandketel heeft een beduidend betere, volledigere en daardoor schonere verbanding dan haar voorgangers. Maar ook op het gebied van verbruik legt de wetgeving strengere normen op. Zo mogen in nieuwe gaswandketels enkel nog lage energie-circulatiepompen (label A) gebruikt worden.

Gasketel3.png                   Gasketel4.png

ECO-TECHNIX is gecertificeerd GAS-installateur en kan u een volledig concept aanbieden van gasleiding tot rookgaskanaal

  • maternity evening dress
  • evening dresses for women
  • mermaid style prom dresses
  • knee length prom dresses
  • Nieuws