//
Wie Wat realisaties Contact In de kijker

logo.jpg

WARMTEPOMP

 

Eén principe, drie energiebronnen

 

Warmtepompen onttrekken de in de omgeving natuurlijk opgeslagen energie en produceren daarmee bruikbare warmte voor verwarming en sanitair warm water. Als natuurlijke energiebron zijn er verschillende mogelijkheden. Er is de buitenlucht, de bodem en het grond- en oppervlaktewater.

 

 

Elke energiebron haalt op zijn eigen manier de energie uit de omgeving en heeft daarvoor zijn specifieke warmtepomp. Maar het principe is telkens hetzelfde : ‘gratis’ omgevingsenergie wordt omgevormd tot bruikbare warmte voor uw woning.

 

ECO-TECHNIX staat in voor een totaalconcept. Naast de warmtepomp voorzien wij ook het bronsysteem, in de vorm van een lucht-unit, een horizontaal captatienet of boringen.

 

Het omvormen van de omgevingsenergie naar bruikbare warmte gebeurt op basis van een koelcircuit. De werking ervan kan het best vergeleken worden met een koelkast of een diepvriezer. Warmte (energie) wordt onttrokken aan etenswaren en wordt afgegeven via een rooster aan de achterzijde van het toestel. Bij een warmtepomp werkt het net zo : de etenswaren zijn de omgeving en het rooster is het verwarmingscircuit van de woning.

 

 

Kan een warmtepomp bij een buitenluchttemperatuur van -15° of een bodemtemperatuur van 5° mijn huis verwarmen? Ja, dat kan!

Kan een warmtepomp sanitair warm water van 55°C maken? Ja, dat kan!

Het rendement van een warmtepompsysteem is in grote mate afhankelijk van de brontemperatuur (omgevingsenergie) en de afgiftetemperatuur (verwarmingscircuit). Ideaal hebben we een zo hoog mogelijke brontemperatuur en een zo laag mogelijke afgiftetemperatuur, omdat er dan minder moet ‘opgedreven’ worden. De omgevingstemperatuur hebben we, op de keuze van het bronsysteem na, niet echt zelf in de hand. Maar de afgiftetemperatuur wel, we kunnen die zo laag mogelijk houden door enerzijds goed te isoleren en anderzijds met vloerverwarming te werken (ipv met radiatoren).

Is een warmtepomp altijd een goede keuze?

Neen, een lage temperatuur afgifte is essentieel voor een hoog rendement en een realistische terugverdientijd. ECO-TECHNIX adviseert u graag over uw ‘ideale’ verwarmingsoplossing.

ECO-TECHNIX verzorgt naast de warmtepomp en het bronsysteem ook het afgiftesysteem (meestal vloer- en wandverwarming). ECO-TECHNIX biedt u dus een totaalconcept warmtepomp, zodat u gerust kan zijn over de goede werking van het geheel, het rendement van de installatie en het comfort voor u als gebruiker!

Warmtepompen onderscheiden zich door de volgende voordelen :​

Hoog financieel rendement
De bedrijfskosten van warmtepompen liggen duidelijk lager dan die van conventionele verwarmingssystemen.

 

Onafhankelijkheid

Dankzij de energie-efficiëntie verhoogt de warmtepomp de onafhankelijkheid van economisch en politiek geïnitieerde energieprijsschommelingen van fossiele brandstoffen zoals olie en gas.

Milieuontlasting
Warmtepompen leveren een belangrijke bijdrage aan de reductie van CO2-emissies : geen verbranding, geen rookgassen.

 

Duurzaamheid
De zon vernieuwt de in de aarde, in de lucht en in het water opgeslagen energie voortdurend en is ook voor toekomstige generaties ter beschikking.


 

Nieuws